YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR GEREKLİ EVRAKLAR

yabancılar için oturma izniYABANCILARIN OTURMA İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

YABANCILARIN OTURMA İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

YABANCILARIN EV HİZMETLİSİ OLARAK ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

GÜRCİSTAN TÜRKMENİSTAN AZERBAYCAN KAZAKİSTAN SURİYE İRAN IRAK CEZAYİR TUNUS MISIR MOLDOVYA UKRAYNA VB DİĞER UYRUKLU YABANCILARIN TÜRKİYEDE 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALABİLMELERİ MÜMKÜNDÜR
Yabancıların çalışma izni işlemleri için gerekli belgeler nelerdir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan çalışma izni başvurusu yapabilmek için yabancı uyruklu kişinin en az 6 aylık ikamet tezkeresi almaları gerekir; Türkiyede 6 aylık ikamet tezkeresi alabilen yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Çalışma izni için başvuru yapabilirler
TURİSTİK AMAÇLI 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Pasaport tercümeli sureti
2. Türkiyede ikamet edeceği adres bilgisi 6 aylık Otel rezervasyonu, noter onaylı kira konturatosu veya Türk vatandaşı yanında kalacak ise konaklama barınmasının karşılayacağı kişinin noterden taahhütname vermesi gerekir
3. Türkiyede kalacağı 6 ay süresince asgari geçimini sağlayacağının belgeleyeceği 3000 $ döviz bozdurma belgesi
4. 4 adet vesikalık fotoğraf
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İŞ KOLLARI
BAKICI VE EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA İZNİ
TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
İHRACAT İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
DENİZCİLİK MADEN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ

ÇEŞİTLİ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Türkiyede yabancıların Çalışma Bakanlığına müracaatlarında en az 6 aylık ikamet tezkerelerinin olması
2- İkamet tezkeresi alamayıp Kendi ülkelerinden başvuru yapacak olan yabancı uyrukluların Türkiye de kaldıkları süre içinde yapmamaları gerekir. Türkiyeden vize tarihleri geçtiğinde yurtdışına zamanında çıkmaları gerekir ve varsa ise cezasını yatırmaları gerekir
3- Yurt dışından başvuru yapıldığında ise Çalışma Bakanlığına süresinde evraklar teslim edilmelidir
Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler
- Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
- Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
– Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.
4- Şirketin yabancı ortaklarına çalışma izni başvurusu halinde şirket ortağının hisse oranı, şirket ödenmiş sermayesinin, şirket cirosunun ve istihdam gücünün yeterli olması gerekir.
5- Şirketlerin dikkat edecekleri hususlar Şirketin neden istediğinin makul ölçülerde izah edilebilir olması,
6- İhracat departmanlarında çalıştırılacak yabancılar için Şirketin yurt dışı ihracatının yeterli düzeyde olması
7- Turizm sektöründe otel vb tesislerin yeterli derecede yerli istihdam sağlamış olması ve Turizm İşletme Belgesinin olması
8- Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı
Yabancı çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
- Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK MESLEK ETİK DEĞERLERİ VE VATANDAŞLIK BİLİNCİMİZ SORUMLUĞUMUZ
Ülkemiz ekonomik refah düzeyi ve laik sosyal devlet olması demokrasisi ile idare edilişimiz çevremizde bir çok ülkede yaşayan yabancıları ülkemize çekmektedir
ÖNEMLİ NOT Ülkesini seven bilinçli yurttaşlık ve Türk vatandaşlığı sorumluluğumuzla ülkemize gelen yabancılara misafirperverlik atalarımızın ve geleneklerimizin gereğidir. Ancak Ülkemize faydası olmayacak bilakis sorun yaratacak yabancıların çalışma ve ikamet tezkeresi işlemlerine vesile olmamak gerekir.
yabancı göçmen kaçak vb pozisyonlar düşük ücretli yabancı iş gücü ülkemizde mevcut istihdamı çok olumsuz etkilemektedir
Çalışma Bakanlığının ve İç işleri Bakanlığının ülkemizde bulunan yabancıların doğrudan yatırımcı, uluslar arası proje firmaları, veya ihracatçı firmalar gibi yabancı personel çalıştırma isteğinin haklı gerekçeleri olan yabancı istihdam talepli şirketlerin işlemleri mevzuatlar çerçevesinde çözümlenmektedir
Ancak yabancının durumunu mevzuatlara göre uygun hale getirmek amaçlı eş, sevgili, arkadaş vb gerekçeli ilişkiden doğan formalitelere mevzuatlar uydurulamaz boşuna uğraşmayın
ÇÜNKÜ; Şirketinizin cirosu, istihdam gücü, mesleki kriterleri gibi unsurlar müracaatlarda zaten ciddi veya gayri ciddi durumları ortaya koymaktadır
Ülkemizin daha refah müreffeh ve huzurlu yarınları için vatandaşlık görevimizi unutmayalım
Doğrudan sermaye yatırımı yapacak, Ekonomiye katma değer yaratacak ihracatımıza güç verecek fabrikalar ve tesisler kurarak yerli istihdam sağlayacak uluslar arası firmalar, yabancılar başımızın tacıdır
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Ankara Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 24 yılı aşkın süredir Yatırım teşvik işlemleri, yabancı şirket kuruluş yatırım proje ve ruhsat işlemleri, Yabancıların çalışma izni ve ikamet izni dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi hizmetleri vermektedir.
Saygılarımızla.
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

yabancıların çalışma izinleri daire başkanlığı, yabancıların çalışma izinleri nasıl alınır, yabancıların çalışma izni, yabancıların çalışma izni alması, yabancıların çalışma izni gerekli evraklar, yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler, yabancıların çalışma izni için gerekli evraklar, yabancıların çalışma izni nasıl alınır, yabancıların ikamet izni, yabancıların ikamet tezkeresi, , alması, yabancıların , , , yabancılar için çalışma izni, yabancılar için çalışma izni nasıl alınır, yabancılar için oturma izni, ikamet izni , uyruklu çalıştırma izni, ,

YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR

YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR
işlemlerinde asgari altı aylık şartı aranır
YABANCILARA İKAMET TEZKERESİ
Ülke farkı gözetmeksizin yabancılara 6 aylık ikamet tezkeresi alınabilir

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ
çalıştıracak veya ortak alacak olan şirketlerin faaliyet konularına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari şartlar arar
ve Şirketlerin sermaye yapısı, mevcut Türk sigortalı personel sayısı ve yıllık cirosu önemli etkenlerdir

YABANCILARIN İKAMET TEZKERESİ VE ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 yılından beridir ülke genelinde yerli ve yabancı bir çok şirketlere yabancıların çalışma izni ve ikamet tezkeresi, yabancı şirket kuruluş işlemleri, yatırım teşvik belgesi, ithalat izinleri ve bir çok mevzuatla alaklı dosya hazırlama ve ilgili Bakanlıklarda işlemlerin takibi hizmetleri vermekteyiz
ANKARA İSTANBUL VE İZMİR Ofislerimizde görevli profesyonel kadrolarımız ile sizlere mevzuatlara dayalı doğru bilgi ve etkin hizmet vermek için bir telefon kadar yakınız
REFERANSLARIMIZI LÜTFEN İSTEYİNİZ

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan
.

.
.
.
.
.
.

yabancılar için oturma izni almanyada mulk alinirsa - ankara konutlar nasil alinir - ankarada ikamet nereden alınır - ankarada ikametgah - ankarada ikametgah nasıl alınır gerekli belgeler - çalışma bakanlığı çalışma izni - çalışma bakanlığı yabancı çalışma izni - çalışma bakanlığı yabancılar - çalışma bakanlığı yabancılar çalışma izni - çalışma izin belgesi - çalışma izni başvurusu - çalışma izni belgesi - çalışma izni danışmanlık - çalışma izni için gerekli belgeler - çalışma izni için gerekli evraklar - çalışma izni nasıl alınır - çalışma izni nasıl alınır istanbul - çalışma izni nereden alınır i̇stanbulda - çalışma izni uzatma - çalışma izni uzatma gerekli evraklar - calışma iznin uzatma şartları - e yabancılar - emlak nasıl pazarlanır - gayrİmenkul ŞatiŞinda evrak alinirsa - gürcistan uyrukluların oturma iznini uzatması - yabancılar çalışma izni

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort Ankara escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort