YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR GEREKLİ EVRAKLAR

suriyeli vatandaşları türkiyede ikametGÜRCİSTANLI YABANCILARIN İKAMET İZNİ

GÜRCİSTANLI YABANCILARIN İKAMET İZNİ
YABANCILARIN OTURMA İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

YABANCILARIN EV HİZMETLİSİ OLARAK ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

GÜRCİSTAN TÜRKMENİSTAN AZERBAYCAN KAZAKİSTAN SURİYE İRAN IRAK CEZAYİR TUNUS MISIR MOLDOVYA UKRAYNA VB DİĞER UYRUKLU YABANCILARIN TÜRKİYEDE 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALABİLMELERİ MÜMKÜNDÜR
işlemleri için gerekli belgeler nelerdir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan çalışma izni başvurusu yapabilmek için yabancı uyruklu kişinin en az 6 aylık ikamet tezkeresi almaları gerekir; Türkiyede 6 aylık ikamet tezkeresi alabilen yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Çalışma izni için başvuru yapabilirler
TURİSTİK AMAÇLI 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Pasaport tercümeli sureti
2. Türkiyede ikamet edeceği adres bilgisi 6 aylık Otel rezervasyonu, noter onaylı kira konturatosu veya Türk vatandaşı yanında kalacak ise konaklama barınmasının karşılayacağı kişinin noterden taahhütname vermesi gerekir
3. Türkiyede kalacağı 6 ay süresince asgari geçimini sağlayacağının belgeleyeceği 3000 $
4. 4 adet vesikalık fotoğraf
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İŞ KOLLARI
BAKICI VE EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA İZNİ
TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
İHRACAT İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
DENİZCİLİK MADEN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ

ÇEŞİTLİ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Türkiyede yabancıların Çalışma Bakanlığına müracaatlarında en az 6 aylık ikamet tezkerelerinin olması
2- İkamet tezkeresi alamayıp Kendi ülkelerinden başvuru yapacak olan yabancı uyrukluların Türkiye de kaldıkları süre içinde Pasaport yapmamaları gerekir. Türkiyeden vize tarihleri geçtiğinde yurtdışına zamanında çıkmaları gerekir ve varsa ise cezasını yatırmaları gerekir
3- Yurt dışından başvuru yapıldığında ise Çalışma Bakanlığına süresinde evraklar teslim edilmelidir
Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler
- Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
- Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
– Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve .
4- Şirketin yabancı ortaklarına çalışma izni başvurusu halinde şirket ortağının hisse oranı, şirket ödenmiş sermayesinin, şirket cirosunun ve istihdam gücünün yeterli olması gerekir.
5- Şirketlerin dikkat edecekleri hususlar Şirketin çalıştırmak istediğinin makul ölçülerde izah edilebilir olması,
6- İhracat departmanlarında çalıştırılacak yabancılar için Şirketin yurt dışı ihracatının yeterli düzeyde olması
7- Turizm sektöründe otel vb tesislerin yeterli derecede yerli istihdam sağlamış olması ve Turizm İşletme Belgesinin olması
8- Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı
Yabancı çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
- Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK MESLEK ETİK DEĞERLERİ VE VATANDAŞLIK BİLİNCİMİZ SORUMLUĞUMUZ
Ülkemiz ekonomik refah düzeyi ve laik sosyal devlet olması demokrasisi ile idare edilişimiz çevremizde bir çok ülkede yaşayan yabancıları ülkemize çekmektedir
ÖNEMLİ NOT Ülkesini seven bilinçli yurttaşlık ve Türk vatandaşlığı sorumluluğumuzla ülkemize gelen yabancılara misafirperverlik atalarımızın ve geleneklerimizin gereğidir. Ancak Ülkemize faydası olmayacak bilakis sorun yaratacak yabancıların çalışma ve ikamet tezkeresi işlemlerine vesile olmamak gerekir.
yabancı göçmen kaçak vb pozisyonlar düşük ücretli yabancı iş gücü ülkemizde mevcut istihdamı çok olumsuz etkilemektedir
Çalışma Bakanlığının ve İç işleri Bakanlığının ülkemizde bulunan yabancıların doğrudan yatırımcı, uluslar arası proje firmaları, veya ihracatçı firmalar gibi yabancı personel çalıştırma isteğinin haklı gerekçeleri olan yabancı istihdam talepli şirketlerin işlemleri mevzuatlar çerçevesinde çözümlenmektedir
Ancak yabancının durumunu mevzuatlara göre uygun hale getirmek amaçlı eş, sevgili, arkadaş vb gerekçeli ilişkiden doğan formalitelere mevzuatlar uydurulamaz boşuna uğraşmayın
ÇÜNKÜ; Şirketinizin cirosu, istihdam gücü, mesleki kriterleri gibi unsurlar müracaatlarda zaten ciddi veya gayri ciddi durumları ortaya koymaktadır
Ülkemizin daha refah müreffeh ve huzurlu yarınları için vatandaşlık görevimizi unutmayalım
Doğrudan sermaye yatırımı yapacak, Ekonomiye katma değer yaratacak ihracatımıza güç verecek fabrikalar ve tesisler kurarak yerli istihdam sağlayacak uluslar arası firmalar, yabancılar başımızın tacıdır
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Ankara Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 24 yılı aşkın süredir Yatırım teşvik işlemleri, yabancı şirket kuruluş yatırım proje ve ruhsat işlemleri, Yabancıların çalışma izni ve ikamet izni dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi hizmetleri vermektedir.
Saygılarımızla.
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

, , ,

suriyeli vatandaşları türkiyede ikamet - 1 yıll suriyelilere ikamet - 2012 suriye vatandaşlarına çalışma izni - 6 ay turistik ikamet uzatmak danismanlik ankara - 6 aylik ikahmet nekadar suriye - 6 aylik ikamet izni - 6 aylık ikamet nasıl uzatılır - 6 aylık ikamet tezkeresi nasıl uzatılır - 6 aylik turistik oturma izni fiyatlari - 6ay turislik ikamet uzatmak danismanlik - afgan ev alirsa oturma hakki - afgan uyruklu türkiye'de oturma izni - afgan vatandasin türkiye'de kalma haklari - afgan vatandaşlarına çalışma izni - afganistan kacak uyruklu vatandaşı nasıl oturma ıznı alır - afganistan oturma izni - afganistan oturum izni - afganistan türkiyede oturum hakkı almak - afganistan uyruklu ikamet nasil alinir - afganistan uyruklu kacak gelen vatandaş oturma izni alabilirmi - afğanistan uyruklu kişilerin oturum hakkı - afğanistan uyruklu kişilerin oturuma hakkı - afganistan uyruklu türkiyede oturum hakkı almak - afganistan uyrukluların çalışma izni varmı - afganistan uyrulu kişilerin oturum hakkı - yabancılar çalışma izni

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort Ankara escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort